Τιμές

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΤΙΜΕΣ - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

IFO 380

IFO 380 CST

CHANGE : -3,00

PLATTS : 306,75

MGO 0.1%

MGO 0.1%

CHANGE : -8,00

PLATTS : 501,75

IFO 180

IFO 180 CST

CHANGE : -3,72

PLATTS : 324,30